februar 14

Termer du ikke må bruge i din børnesag

0  comments

Udarbejdet af Jacob Birkebæk
februar 14, 2024

I din børnesag anbefaler jeg, at du ikke bruger disse termer:

#Narcissist #Psykopat #Sociopat #Højkonflikt.

Tror du, at du kan uddanne den offentlige fagperson om narcissisme, psykopater, sociopater? Sådan fungerer det ikke.

Du skal være snu og kreativ i din kommunikation! 

Du skal beskrive episoder, hændelser, det som er sket eller sket og gerne underbygget med dokumentation. Stil spørgsmål?

Beskriv det du ser, hører, mærker og oplever. Lav en hypotese, hvor du ikke er eksperten, men lader den offentlige fagperson gøre sine egne tanker.

Det handler i bund og grund om, at du finder ud af, hvordan kan du sikre, at den offentlige fagpersonen opnår samme interesse i løsninger, som enten på den korte eller længere bane, går den retning, du finder rigtigst. 

Hvor er deres etik og moral, og hvordan opnår du sympati?

Er der i forhold til udtalelser bekymringer eller problematikker, du på en eller anden måde kan anerkende? Husk på, anerkendelse er ikke det samme som at være enig. Og med udgangspunkt i denne anerkendelse, kan stille spørgsmål og være opsøgende for, hvordan den myndighedsperson du kommunikerer med, vil anbefale, at du bedst håndterer de svære situationer.

Anerkendelse af udtalelser, også selvom du er uenig, giver dig muligheden for at åbne op for en konstruktiv dialog med fagpersonen. Det skaber en atmosfære, hvor du viser forståelse for deres professionelle position og stedet, hvorfra de kommer med deres vurdering. Men samtidig giver det dig mulighed for at fremføre dit synspunkt på en mere konstruktiv måde, hvor du kan søge råd og vejledning, samtidig med at du bliver hørt. At forberede sig på dialogen er essentielt.

Overvej nøje de spørgsmål, du ønsker at stille, og hvordan du kan formulere dem, så de ikke fremstår konfronterende, men i stedet som en åben, nysgerrig og bekymret forælder.

Dit mål bør være at opnå en bedre forståelse af situationen og få en klarere idé om, hvordan du kan samarbejde med fagpersonen om at finde den bedste løsning for dit barn. Når det er sagt, er det også vigtigt at huske på, at du har ret til at stille krav til fagpersonen.

Deres udtalelse kan have en dybtgående indvirkning på dit barns fremtid.

Det er afgørende, at alle aspekter bliver overvejet nøje. Hvis du føler, at noget ikke er blevet taget i betragtning, eller at der er fejlinformationer, skal du fremføre det på en rolig og saglig måde.

Derfor stil dig selv spørgsmålet, hvad vil du opnå med den fagperson, som du kommunikere med? Du skal give den offentlige fagperson noget håndgribeligt at arbejde med! Du skal fremhæve og beskrive adfærdsmønstre og handlinger. Terminologien kan vente!

Lad være med at fokusere på højkonflikten, der i disse scenarier bedst beskrives som en pseudo-konflikt (falsk). Læg vægt på din storytelling tilpasset den offentlige fagperson du kommunikere med.

I den verbale og skrivende kommunikation skal du holde dig på egen banehalvdel. I stedet for at sige ordet højkonflikt, så beskriv i steder, at “gabet mellem din sociale virkelighedsopfattelse af det som er sket og sker, samt jeres tilgang til jeres barn, er alarmerende stort”. På den måde peger du ikke fingre, og fokus er på nysgerrighed du ønsker belyst af den offentlige fagperson.

Lad mig komme med et eksempel:

Når du kalder din ekspartner for en narcissist, psykopat eller sociopat, udgiver du dig for at være en ekspert, der reelt diagnosticerer. Det er kun en psykiater, der kan stille diagnoser.  

De offentlige fagpersoner du typisk vil møde i det familieretlige forløb er heller ikke uddannet på lige fod med dig, og er ej heller åbne for at opnå viden, og ej heller interesseret i at forholde sig til det.

Når du antyder, at din sag er en højkonflikt sag, antyder du, at du og din misbruger (Narcissisten, psykopaten. sociopaten) er ligeværdige. Det er ikke sandt. Det er I bestemt ikke.

Gå ud af terminologien og begynd i stedet at stole på de beskrivende ord.

Det er så vigtigt, at din fokus er på din misbrugers adfærdsmønstre. Dette vil give dig noget håndgribeligt at præsentere for den offentlige fagperson du kommunikerer med og i sidste ende dommeren i Familieretten. 

Det er meget sværere at miskreditere dig på denne måde.

For eksempel kan du sige:

Min ekspartner er rigid. Der ikke giver plads til uenigheder, og tillader ikke mig, eller vores barn, at afvige fra sine krav. Hvis vi ikke er i stand til at opfylde disse krav, er min ekspartner kendt for at blive hævngerrig. Det er så her du skal beskrive, hvordan dette kommer til udtryk. Inddrag konkrete episoder eller eksempler og underbyg gerne med dokumentation, hvis du har det. 

Det fortsætter ofte med at påtvinge os fysisk, følelsesmæssigt verbalt. Vi lever i frygt for at afvige fra de konstante og endeløse krav. Vi er bange! Det gør os angste! Underbyg med at beskrive dit barns symptomer og reaktioner i forhold til den grænseoverskridende eller intimiderende adfærd. 

Det er måden, at du beskriver narcissisten, psykopaten, sociopaten, men uden at bruge disse termer.

Frigør dig selv fra terminologien! Begynd at beskrive kommunikativt dygtige og elegant, således at du opnår forståelse, anerkendelse og sympati.

Lær meget mere i undervisningsmaterialet med opgaver og workshop “Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv”.

Undervisningsmaterialet

Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv

Klæder dig helt på til dit møde med din advokat.

@KidsRescue @JacobBirkebæk 

#Kommunen #Familieretshuset #Familieretten

-------------------- Officiel hjemmeside www.kidsrescue.dk

Officiel Facebook gruppe: https://www.facebook.com/kidsrescue.dk Undervisning & workshop til forældre:

https://www.facebook.com/Undervisning.Opgaver.Workshop.Coaching.KidsRescue

Debatforum: Skilsmisse - Samlivsophævelse &

Tvangsanbringelse: https://www.facebook.com/DebatForum.KidsRescue TELEGRAM: https://t.me/+F5yE4zncPjE2MDY8

--------------------

#familieretshuset #bopæl #samvær #forældremyndighed #Familieretten #børnesagkyndig-undersøgelse #børnesamtale #kommune #børnefaglig-undersøgelse #forældrekompetence-undersøgelse #familieretsadvokat #kidsrescue


Kategori

Tags

barnets-rettigheder, familievold, forældre-rettigheder, helbred, høj-konflikt, juridisk-omsorgssvigt, Retssikkerhed, systemsvigt, traume, Vold & overgreb


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du efterlades ikke alene med de svære vilkår!

Det kan være hårdt mentalt, at læse og lytte til artikler og videoer på Kids Rescue.

Du må ikke tabe modet. Kan du placerede det svære du oplever i din sag mentalt som et vilkår, hvor du "blot" vælger at navigere klogt, velovervejet og rettidigt, finder du styrken, modet og håbet.

Kids Rescue præsenterer det første initiativ af slagsen, hvor hjælp, støtte og direkte guidning, kan du finde her...

Det er omfattende materiale og opgaven, der er i vente for dig, er hårdt arbejde!

Men du kan godt!

#Skilsmisse, #Samvær, #Bopæl, #Forældremyndighed, #Tvangsanbringelse, #Tvangsbortadoption 

#Familieretshuset, #Familieretten, #kommune, #Forvaltningen, #Børn&UngeUdvalget, #Ankestyrrelsen 

Undervisning & workshop

Find inspiration - du guides hele vejen og ikke alene med det svære!

Opnå styrke, tro, håb og mod i din navigering med myndigheder og instanser

Frygt ikke dit møde med myndigheder, men udvis respekt og prioriter tidlig indsats.

Hvem kan hjælpe dig og dit barn? Hvordan? Du lærer at tage styringen over din "hjælper"; advokaten, socialrådgiveren ect.

>