I din børnesag anbefaler jeg, at du ikke bruger disse termer:#Narcissist #Psykopat #Sociopat #Højkonflikt.  Tror du, at du kan uddanne den offentlige fagperson om narcissisme, psykopater, sociopater? Sådan fungerer det ikke. Du skal være snu og kreativ i din kommunikation! Du skal beskrive episoder, hændelser, det som er sket eller sket og gerne underbygget med dokumentation.

Læs mere

En far beretning om sin kamp for eneforældremyndigheden og kritisk medieeksponering i en årelang børnesag. Efter intense retssager og konflikter med de myndigheder, bliver motivationen til ide og udvikling af Kids Rescue.

...
Læs mere

Når Familiedomstolen og øvrige myndigheder og instanser læner sig ukritisk op ad børnesagkyndige undersøgelser, bringes tusindevis af børns fremtid, trivsel og muligheder for bedste start på livet i stor fare.

I mange år har de børnesagkyndige undersøgelser været under skarp kritisk, uden det har haft en konsekvens eller effekt i form af ændret tilgang som undersøger. Om de mange børnesagkyndige undersøgere (psykologer) er bevidste om, at deres faglighed og troværdighed lider og ikke mindst, at de svigter børn i en utilgivelig grad, fremkommer for den beskuende tvivlende.

Vi vil forsøge, at sætte ord på det vi erfarer – og vores perspektiv på, hvorfor børn svigtes af de fagpersoner, der bedst burde være i stand til at kunne belyse det hele perspektiv – det vi i Kids Rescue kalder 360 grader.

...
Læs mere

Pseudo-konflikt (højkonflikt). Den ene forælder har begået overgreb imod den anden forælder og/eller børnene.
Disse overgreb kan være fysisk og/eller psykisk vold, overgreb af seksuel karakter, grænseoverskridende eller intimiderende adfærd.

...
Læs mere

Kids Rescue erfarer, at nødvendige initiativer ikke iværksættes af myndighederne. Vi erfarer, at vigtige tiltag ikke sker, fordi både kommunen, Familieretshuset, Familieretten, politiet m.v. afventer hinandens initiativer. De har ganske simpelt ikke styr på opgavefordelingen. Altså, hvilken myndighed har ansvaret for hvad.

...
Læs mere

Børnene oplevede deres mors overvældende og voldelige overgreb, hvorfor de hastigt ringede til deres far om hjælp. Læs historien om to børn, der udsættes for et massivt systemmæssigt omsorgssvigt.

...
Læs mere