I din børnesag anbefaler jeg, at du ikke bruger disse termer:#Narcissist #Psykopat #Sociopat #Højkonflikt.  Tror du, at du kan uddanne den offentlige fagperson om narcissisme, psykopater, sociopater? Sådan fungerer det ikke. Du skal være snu og kreativ i din kommunikation! Du skal beskrive episoder, hændelser, det som er sket eller sket og gerne underbygget med dokumentation.

Læs mere

Det dytre og mørke for børn, unge, forældre og familier.Det kollapsede og kaosramte børn, unge og familieområdet kræver en detektiv mæssig tilgang, hvor man systematisk undersøger hver eneste ledetråd og følger spor for at opklare, hvad der foregår, og ikke mindst årsagen bag det. Det er som at være en dedikeret efterforsker, hvor man skal være

Læs mere

Underretningerne og anmelder har frit spil og bliver mødt lige så tilfældigt, som vinden blæser, og hvilken vej myndighederne vælger, vinden skal blæse.

Som mor eller far kan det være, du erfarer eller har erfaret et af disse to scenarier:

Enten er du den forælder, som underretter eller anmelder din bekymring for dit barn eller unge.

Eller du kan være den forælder, som skal partshøres i en underretning eller anmeldelse, hvor “nogen” ytrer en bekymring for dit barn eller unge.

...
Læs mere

Udforsk dybdegående indsigt i mentalisering og dens kritiske rolle i børnesager. Denne artikel belyser, hvordan misforståelser og fejlvurderinger af mentaliseringsevnen fra socialrådgivere, psykologer og familiebehandlere kan have alvorlige konsekvenser for familier. Vi diskuterer også, hvordan uenighed med socialrådgivere ofte fejlagtigt tolkes som manglende mentaliseringsevne og undersøger de komplekse udfordringer, forældre står overfor i forvaltningen, herunder stress og belastninger fra skilsmisser og børnesager. Med fokus på både ægte mentalisering og pseudomentalisering, giver denne artikel vigtige perspektiver og indsigt for fagpersoner og forældre, der navigerer i familieretlige processer.

...
Læs mere

Denne dybdegående artikel udforsker et afgørende aspekt af familieretlige dilemmaer – balancen mellem ligestilling, forældrerettigheder og den faktiske håndtering af børnesager af myndigheder og instanser. Vi skildrer, hvordan en ensidig fokus på ligestilling og rettigheder, baseret på uoplyst grundlag, kan overse den kritiske rolle, som myndigheder og instanser spiller i børnesager. Med en central påstand om, at ingen forældre i realiteten har rettigheder, udfordrer artiklen den traditionelle opfattelse af familieret og påpeger, hvordan denne tilgang kan gavne krænkere, der findes både blandt mødre, fædre, og ikke mindst i det danske myndighedssystem. Dette er en vigtig undersøgelse af de skjulte dynamikker i familieretten og en opfordring til at genoverveje vores tilgang til beskyttelse af børn og familier.

...
Læs mere

Udforsk den kritiske analyse af journalistisk misinformation og disinformation i ‘The Comprehensive Sexuality Education Agenda’. Dyk ned i vigtige spørgsmål om pressens rolle, seksualisering af børn i henhold til WHO’s retningslinjer inkorporeret i Danmark, og udfordringer i ansvarlig journalistik. Opdag hvordan manglende objektivitet, og hvordan hård censur påvirker forståelsen af vigtige samfundsmæssige emner, der går mod barnets bedste.

...
Læs mere