november 29

DEL 1. | Ledelsesstrategier for håndtering af medarbejdere i familieretslige børnesager


Det kan være svært for den personaleansvarlige og kollegaerne omkring den ramte medarbejder.

Det kan blive vilkårene, når ens medarbejder befinder sig i livskrise. Naturligvis kan det for den personaleansvarlige, blive en ledelsesopgave med en række vigtige ledelsesudfordringer.

Jo før du som personaleansvarlig sætter ind, kan hjælpen fra arbejdspladsen virke forebyggende, og medarbejderen kan undgå langtidssygemelding og i værste fald afskedigelse. Det er den ønskelige situation for alle parter.

Ulykken og livskrisen kan rammer alle - og den rammer i alle samfundslagene uanset de sociale samfundsmæssige inddelinger.

Det kan være kommunen, der pludselig får en bekymring for barnet eller den unge i familien, som skal undersøges nærmere. Det kan være medarbejderen skal skilles, eller er skilt og har uro på hjemmefronten.

Det eneste forudsigelige i børnesager er, at alt hvad som sker, er fuldkommen uforudsigeligt.

Tidlig indsats i virksomheden kan få afgørende betydning.

Derfor når du som leder bliver bekendt med, at din medarbejder har en børnesag i systemet - sandsynligvis grundet skilsmisse eller samlivsophør, er kommunikationen mellem dig og din medarbejder vigtig.

Husk på, enhver familiesituation er unik og opleves forskelligt. Taler vi om skilsmisser kan de gå fra at forløbe sig roligt og uden de helt store umiddelbare udfordringer. Andre gange kan konflikter på hjemmefronten tage overhånd.

Det handler om, at du i samtalen møder din medarbejder lige netop dér, hvor din medarbejder mentalt befinder sig.

Jeg som ide & udvikler og tidligere personaleansvar hos de helt store virksomheder, har jeg aldrig erfaret en tydelig personale politik i forhold til medarbejderens børnesag. Vi oplever i Kids Rescue, at vores klient bliver utryg og får angst for, om virksomheden nu opdager, hvor slemt det står til for dem. Uden trygheden i den åbne samtale, kan det skabe unødige udfordringer også på arbejdspladsen.

Det er vigtigt, at du som leder møder din medarbejder i kommunikationen, med anerkendelse af den svære situation og bevidst om, at det er et skrøbeligt emne, der for mange kan opleves som privatsfære og derved grænseoverskridende, at tale med sin personaleleder om.

Den størst mulige åbenhed giver de optimale muligheder for at bakke medarbejderen op. Men husk på, at det ikke er sikkert medarbejderen tør eller kan, ved første samtale.

Det er vigtigt, at medarbejderen føler, at det at gå på arbejde, opleves som et frirum således, der skabes tryghed og et så stabilt et arbejdsliv, som overhovedet muligt.

Som leder og virksomhed, skal man være bevidste om, at medarbejderens præstationer, i perioder kan blive udfordret og medarbejderen skal vide, det er helt i orden.

Skab dig et overblik over din medarbejders situation.

Nogen medarbejdere ønsker at glemme de svære ting i forbindelse med deres børnesag. De udtrykker behov for, at arbejde endnu mere end de plejer. Det kan slide dem unødigt op. Vær opmærksom på, at du som leder i situationer bør bremse dem lidt.

Andre medarbejdere er i 360° livskrise. Hvordan de agerer i hverdagen på jobbet med deres opgaver og i samspillet med kollegaerne, er meget forskelligt. Nogen bliver stille, andre kort lunte, nogen kan ikke overskue selv de mindst krævende opgaver, og føler sig hurtigt overbebyrdet. De føler sig nemt stresset. Nogen får et sammenbrud.

Det er vigtigt at samtale om, hvordan arbejdsbyrder tilpasses, således der ikke ligger for mange deadlines og ansvar på skuldrene. Vær opmærksom på, at din medarbejder hurtigt kan få følelsen af, at de ikke slår til. Det er helt normalt, at få følelsen af dårlig samvittighed, både i forhold til virksomheden, sit ansvar og opgaver og sine kollegaer.

Vær ligeledes opmærksom på, at kollegaer ikke kender til situationen og snakken i krogene kan forekomme. Især hvis der er teamopgaver og det mentale fravær, bliver synligt for netop kollegaerne.

For at undgå snakken i krogene, som den kriseramte medarbejder hurtigt fornemmer, og kan blive endnu en belastning og tanke der fylder, er det vigtigt for dig som leder, at du giver det nærmeste team en orientering.

Husk at anerkende og bakke din medarbejder op i, at intet er vigtigere end børnene og det, at være en omsorgsfuld forælder, der kæmper for bedste løsninger for dem.

Tilrettelæg og tilpas arbejdstider, således der er fleksibilitet.

For din medarbejder i 360° skilsmissekrise vil uforudsigelighed altid være det eneste forudsigelige i forhold til det, som sker og kommer til at ske. Det betyder, at meget kan ændre sig, både i positiv retning og i negativ retning. To skridt frem og tre tilbage er helt normalt eller omvendt, er hvad mange oplever mens livskrisen står på.

Tænk kortsigtet, samtidigt med at have det langsigtede med i samtalen.

På kort sigt:

Mange forældre erfarer, at deres børnesag bliver behandlet i flere myndigheds-spor på en gang og der skal ikke meget til, før det føles ganske uoverskueligt og uoverkommeligt.

Privat er der hårde deadlines på høringssvar til kommunen eller Familieretslige System, som skal overholdes. Næste møde med systemet skal forberedes grundigt. Der skal ringes og der skal sættes tid af til møder, måske med daginstitutionen, skolen, kommunen eller i forbindelse med det Familieretslige. 

Din medarbejder vil ofte have behov for, at kunne have samtaler vedrørende sin børnesag i arbejdstiden. Det kan være lige fra opringninger eller møder med daginstitutionen, skolen, familieafdelingen i kommunen, Farmilieretshuset, advokaten eller andre aktører, der er forbundet med børnesagen.

Vær forberedt på, at for din medarbejder i skilsmisse, hvor konflikter tager overhånd, kommer 360° krisen i bølger/perioder. Det er helt normalt, hvor der er stridigheder om samvær, bopæl eller forældremyndighed. Måske iværksætter kommunen eller det Familieretslige System undersøgelser, måske skal din medarbejder en eller flere gange til domstolene.

På den lange bane – fremtiden:

Det at have en medarbejder der er skilt, behøver ikke at være en byrde for virksomheden. Fleksibilitet og dynamiske arbejdsdage vil din medarbejder sikkert trives bedst med, således arbejdstiden er tilpasset medarbejderens private virkelighed. Din medarbejder vil som oftest have barnefrie dage, alt efter hvilken samværsordning der indgås mellem parterne i skilsmissen. Det kan være lige fra 7/7 deleordninger til 9/5, 8/6, 10/4 og nogen bliver det 12/2.

Det positive er, at de skiftende lange og korte arbejdsdage kan give dig som arbejdsgiver fordele. Se din medarbejders barnløse dage som en ressource, og kan give din medarbejder muligheder for længere arbejdsdage, fleksibilitet i forhold til ad hoc hasteopgaver, eller rejseaktiviteter.

I mens din medarbejder befinder sig i 360° livskrisen, skal der naturligvis aftales, hvor længe der skal udvises et særligt hensyn. Lederen kan komme til at give en fleksibilitet, der senere bliver svært at begrænse igen, hvilket er lederens ømtålelige vurdering. Hvor meget “snor” en leder og en virksomhed kan give sin medarbejder, vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, alt efter virksomhedens situation.

Ændrede arbejdsvilkår både på kort og langt sigt kræver, at både leder og medarbejderen kan samtale ærligt og realistisk. Det er skrøbelige emner, at samtale åbent og ærligt om. Der er ingen tvivl om, at både leder og medarbejderen er nødt til at tilsidesætte blufærdigheden.

Det er ikke alt i medarbejderens privatsfære, der behøver at samtales om. Det har blot en afgørende betydning for samarbejdet mellem leder og medarbejder, at der skabes et rum, hvor der kan tales frit om, hvad arbejdspladsen kan hjælpe og støtte med, og ikke mindst hvad medarbejderen selv kan gøre. Det handler om at finde de rette rammer og vilkår.

Tilbyd dit personale tryghed med 360° OMSORG når 360° SKILSMISSE-LIVSKRISE indtræffer.

DEL 1. | Ledelsesstrategier for håndtering af medarbejdere i familieretslige børnesager

Det kan også være svært for den personaleansvarlige og kollegaerne omkring den ramte medarbejder.

Jo før du som personaleansvarlig sætter ind, kan hjælpen fra arbejdspladsen virke forebyggende, og medarbejderen kan undgå langtidssygemelding og i værste fald afskedigelse. Det er den ønskelige situation for alle parter.

Tidlig indsats i virksomheden kan få afgørende betydning.

Read More

Kategori

Tags

Åben dialog med medarbejdere i kriser, Arbejdspladsstøtte i børnesagskonflikter, Empatisk ledelse i familieretlige sager, Familieretsligt, Forebyggelse af langtidssygemelding, Håndtering af medarbejderes private kriser, kommune, Kommunikation med medarbejdere i børnesager, Ledelsesmetoder for medarbejdere i skilsmisse, Ledelsesstrategier for skilsmissebørnesager, Ledelsesudfordringer i børnesager, Ledelsesværktøjer til kriseramte medarbejdere, Medarbejder dialog med skole og daginstitution, Personalehåndtering ved livskriser, Personalepolitik og familieretlige børnesager, Sociale myndigheder, Støtte til medarbejdere i familiekriser, Tilpasning af arbejdsbyrde i medarbejderkriser


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du efterlades ikke alene med de svære vilkår!

Det kan være hårdt mentalt, at læse og lytte til artikler og videoer på Kids Rescue.

Du må ikke tabe modet. Kan du placerede det svære du oplever i din sag mentalt som et vilkår, hvor du "blot" vælger at navigere klogt, velovervejet og rettidigt, finder du styrken, modet og håbet.

Kids Rescue præsenterer det første initiativ af slagsen, hvor hjælp, støtte og direkte guidning, kan du finde her...

Det er omfattende materiale og opgaven, der er i vente for dig, er hårdt arbejde!

Men du kan godt!

#Skilsmisse, #Samvær, #Bopæl, #Forældremyndighed, #Tvangsanbringelse, #Tvangsbortadoption 

#Familieretshuset, #Familieretten, #kommune, #Forvaltningen, #Børn&UngeUdvalget, #Ankestyrrelsen 

Undervisning & workshop

Find inspiration - du guides hele vejen og ikke alene med det svære!

Opnå styrke, tro, håb og mod i din navigering med myndigheder og instanser

Frygt ikke dit møde med myndigheder, men udvis respekt og prioriter tidlig indsats.

Hvem kan hjælpe dig og dit barn? Hvordan? Du lærer at tage styringen over din "hjælper"; advokaten, socialrådgiveren ect.

>