november 29

DEL 2. | CSR og Personalepolitik i håndtering af medarbejderes familieretslige børnesager


Livskrisen i familien kan ramme alle. Det er lige fra nøglemedarbejderen i ledergruppen til medarbejderen på "gulvet".

Sandsynligheden for at jeres virksomhed har en eller flere medarbejdere involveret i en børnesag er stor, naturligvis alt efter, hvor mange medarbejdere i har.

Det kan få indgribende konsekvenser både for din medarbejder, men ofte også teamet i virksomheden, når medarbejderen i jeres virksomhed bliver ramt af de ydrevilkår. Det sker i situationen når kommunen eller det Familieretslige System træder på speederen i børnesager. 

Jeg har som ide & udvikler siddet i den personaleansvarliges stol. Tænker jeg tilbage på mit gamle team, kan jeg huske situationen med en medarbejder, der netop mødte virkelighedens barske og svære situationer, som  ingen i øvrigt er trænet i på forhånd. Det rammer hårdt mentalt og praktisk. Jeg havde selv været åben om min egen overvældende og opslidende skilsmisse, så det var ikke svært for mig at spotte min medarbejder og sige sætningen "Jeg kan se du har det svært, vi skal lige snakke lidt. Kom ind på mit kontor og luk døren, så vi har ro".

Vi fik åbnet op for kerne problematikkerne og sammen fandt vi gode og brugbar løsninger, der med min fulde forståelse og opbakning, kunne give min medarbejder ro og mulighed for at kunne fokusere på det, som skulle ske privat. 

Denne samtale og løsninger blev til stor gavn for medarbejderen og vores virksomhed. I del 1. handler om, hvad gør man som personaleansvarlig, når ens medarbejder er begravet i sin egen private skilsmisse-sag.

Min hensigt er at sætte ord på det svære også til virksomheder, som jeg mener har et ansvar overfor deres medarbejdere. Uden oplysning om vilkår, konsekvenser og medansvar i forbindelse med tilgangen til en medarbejder, der har uro på hjemmefronten i en svær børnesag, kan bevidstheden og anerkendelsen mangle.

Små og mellemstore virksomheder er særligt sårbar, når medarbejdere befinder sig under umenneskeligt pres grundet en børnesag.

Skab værdi for dine medarbejdere og for jeres virksomhed.

 • Skilsmisser koster virksomheder dyrt, ingen kender det reelle beløb, men på landsplan er det millioner, muligvis milliarder af kroner.
 • De virksomheder, der sikre rette hjælp og støtte, vil kunne måle det økonomisk på bundlinjen.
 • Menneskeligt bliver en 360° skilsmisse virksomhedspolitik uvurderlig!
 • Værdien af at medarbejdere undgår at melde sig syge og ikke ender som ineffektive.
 • Værdien af, at virksomheden ikke skal ud i en omkostningstung rekruttering.

Tilbyd dit personale tryghed med 360° OMSORG når 360° SKILSMISSE-LIVSKRISE indtræffer.

Mange medarbejdere, der ikke modtager professionel hjælp oplever frit-fald-kaos.

Det kan være en udfordring, når virksomheder har personale der grundet en børnesag og mødet med kommune og det Familieretslige System, har tanker og følelser i oprør.

Det kan medføre koncentrationsbesvær, og det kan blive svært at skabe overblik over helt almindelige arbejdsopgaver. Rigtig mange bliver social tilbagetrukket, grundet sorg, utryghed, angst og katastrofetanker der ofte fylder rigtig meget.

Jo længere mennesker er under ekstrem pres, jo mere reagerer deres krop og sjæl.

 • Har svært ved at skabe overblik
 • Koncentrationsproblemer
 • Utryg og bange
 • Angst
 • Tristhed, længsel og savn
 • Sorg
 • Søvnforstyrrelser
 • Skyld og skam
 • Social tilbagetrækning
 • Lavt selvværd

Fysiske gener

 • mavepine og hovedpine
 • Rygproblemer
 • Spændinger i kroppen der kan virke lammende
 • Eksem og udslæt
 • Øjnenes syn kan ændre sig

Tilstanden bliver ofte præget af stress og angst.

– og derudover ende med depression eller andre psykosomatiske symptomer, og ofte udvikles PTSD.

Psykoterapeut MPF og traumebehandler, Inge Svane fortæller på nedenstående videoer, hvordan mange mennesker ude på de danske arbejdspladser har det.

CSR & virksomhedens familiepolitik.

Tilbyd dit personale tryghed med 360° OMSORG. Tiden på arbejdspladsen kan gøres til et frirum.

Med 360° OMSORG kan medarbejderen læne sig lidt tilbage, finde tryghed, forståelse og derved forblive koncentreret om sit arbejde i virksomheden, således den livskrise opbrud af familien er, får så minimal en betydning og effekt i arbejdstiden.

Når I som virksomhed skal har ansættelsessamtaler, bedømmes kandidaten ofte udfra ”de første 10 skridt og de første 3 minutter“ af en samtale. Det samme sker når systemet (myndigheder og instanser) møder forældre.

360° OMSORG hjælper din medarbejder til, at det bliver “10 sikre skridt og 3 saglige, konkrete og sobre minutter ” . . . lige fra første møde med systemet.

Det handler om at undgå, at blive til unødig støj. 

CSR familiepolitik som supplement til øvrige initiativer for jeres medarbejdere.

Gør en forskel der lønner sig menneskeligt og økonomisk for både dit personale, din virksomhed.

Fortæl jeres medarbejdere, at ledelsen ved det er svært på børneområdet i Danmark, og jeres virksomhed lader ikke medarbejderen eller deres familie i stikken.

En tydelig udmelding, at skulle det ske for af jeres medarbejdere så frygt ikke, men "lad-os-snakke-om-det". 

Din virksomhed kan støtte Kids Rescue initiativet via jeres CSR program. 

Hvad kalder man et børneområde i Danmark, der er kollapset på kollaps og fortsat kollapser? Omvendt undtagelses tilstand?

Der er årsagen til initiativet med Kids Rescue`s nye Børn,- Unge og Familie Komite.

Mange forældre erfarer, at deres børnesag bliver behandlet i flere myndigheds-spor på en gang. Det kan hurtigt blive ganske uoverskueligt og uoverkommeligt.

Tidlig indsats er afgørende!

Tilbyd dit personale rette hjælp - Kids Rescue kan hjælpe på flere niviauer.

Helt grundlæggende er Kids Rescue uddannelsesforløbene obligatoriske. Det er ganske udfordrende at skulle manøvrere i det kollapsede børneområde.

Sikre at din medarbejder får adgang. Tilbyd fridage til at kunne fordybe sig i den tidlige indsats. Det sparer ressourcer i den anden ende - økonomisk og menneskeligt.

Støt meget gerne via CRS udviklingen af Kids Rescue initiativer, der ikke forholder sig til "korrekthedskassen", men til virkelighedens Danmark på børneområdet.

For Kids Rescue handler det ikke om prisen for at vise flaget og støtte, men at man gør det, fordi virksomheden vil gøre en forskel samfundsmæssigt. Skriv til jacob @ kidsrescue.dk og hør nærmere om, hvordan vi kan skabe en win-win.

Gratis medlemskab

Audio/Tekst

13 lessons  |  For dig som har behov for Fokus, Ro og Overblik!

Fortæl jeres kunder og samarbejdspartnere, at I vælger at støtte Kids Rescue via jeres CSR program.

Det sender et vigtigt signal - og Kids Rescue vil gerne hjælpe med, hvilke budskaber i kan kommunikere ud, sobert, hårdt og på egen bane-halvdel.

Kids Rescue anno 2021 som NGO er karakteriseret ved at være organisatorisk uafhængig af Staten Danmark eller fonde med en "agenda", der med hjælp fra narrativer og bevidst adfærd, reelt går direkte mod barnets bedste. Vi er afhængige af donationer fra virksomheder og private aktører.

Børn & Unge Komiteen er repræsenteret af et tværfagligt team, der samlet besidder en bred vifte af kompetencer, erfaringer og dybdegående viden om vilkårene for børn, unge og familier herunder, hvilke problemstillinger der kan være årsagen til, at børn svigtes.

Bedste og afgørende løsninger ligger lige til højrebenet. Børn & unge komiteen skal vise vejen dertil.

LÆS OGSÅ om

Gode råd til personalelederen

Livskrisen i familien kan ramme alle. Det er lige fra nøglemedarbejderen i ledergruppen til medarbejderen på "gulvet".Sandsynligheden for at jeres virksomhed har en eller

Læs mere

DEL 2. | CSR og Personalepolitik i håndtering af medarbejderes familieretslige børnesager

Små og mellemstore virksomheder er særligt sårbar, når medarbejdere befinder sig under umenneskeligt pres grundet en børnesag.

Gør en forskel der lønner sig menneskeligt og økonomisk for både dit personale, din virksomhed.

Din virksomhed kan støtte Kids Rescue initiativet via jeres CSR program.

læs mere...

Kategori

Tags

Arbejdspladsens reaktion på familieretskonflikter, Arbejdspladsens rolle i medarbejderes personlige kriser, Empatisk ledelse i vanskelige tider, Fleksible arbejdsvilkår for forældre, Forebyggelse af arbejdsstress, Integration af arbejds- og familieliv, Konflikthåndtering på arbejdspladsen, Medarbejderrettede CSR-initiativer, Samarbejde mellem arbejdsplads og familieret, Socialt ansvar og medarbejderengagement, Støtte til forældre i retssager, Trivsel og produktivitet under familiestress, Virksomhedens rolle i samfundsmæssige udfordringer, Virksomhedens støtte til medarbejderes mentale helbred


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du efterlades ikke alene med de svære vilkår!

Det kan være hårdt mentalt, at læse og lytte til artikler og videoer på Kids Rescue.

Du må ikke tabe modet. Kan du placerede det svære du oplever i din sag mentalt som et vilkår, hvor du "blot" vælger at navigere klogt, velovervejet og rettidigt, finder du styrken, modet og håbet.

Kids Rescue præsenterer det første initiativ af slagsen, hvor hjælp, støtte og direkte guidning, kan du finde her...

Det er omfattende materiale og opgaven, der er i vente for dig, er hårdt arbejde!

Men du kan godt!

#Skilsmisse, #Samvær, #Bopæl, #Forældremyndighed, #Tvangsanbringelse, #Tvangsbortadoption 

#Familieretshuset, #Familieretten, #kommune, #Forvaltningen, #Børn&UngeUdvalget, #Ankestyrrelsen 

Undervisning & workshop

Find inspiration - du guides hele vejen og ikke alene med det svære!

Opnå styrke, tro, håb og mod i din navigering med myndigheder og instanser

Frygt ikke dit møde med myndigheder, men udvis respekt og prioriter tidlig indsats.

Hvem kan hjælpe dig og dit barn? Hvordan? Du lærer at tage styringen over din "hjælper"; advokaten, socialrådgiveren ect.

>