februar 6

DEL 3. HØJKONFLIKT

Udarbejdet af Jacob Birkebæk
februar 6, 2023

I familieretssagerne bliver den italesatte vold ofte betragtet "blot" som en ”højkonflikt”. 

Jeg oplever i Kids Rescue ofte ondskaben i så massiv en grad, som Hr. og Fru Danmark ikke har fantasi til at tro sker. Berettede jeg om det jeg er vidne til ufiltreret og ikke neddroslet i detalje grader, ville de fleste alligevel kaste op og sige stop, det har jeg ikke behov for at høre om.

Får vi i pseudo-konflikt sagerne ikke italesat begreberne, som jeg i denne serie af begreber, der tolkes forskelligt alt efter myndighedsspor, fjernes fokus fra den barske, brutale og dissideret ødelæggende virkelighed for barn og beskyttende forælder.

Jeg har i mange år beskrevet højkonflikt begrebet, som et misforstået begreb. For at kunne sætte sig ind i det med åbne, nysgerrige og nuancerede øjne, er hver og en nød til at se på netop alle de begreber der tolkes og opfattes forskelligt alt efter hvilket myndighedsspor. 

Systemet kalder det også for begrebet "de komplicerede sager". Udfordringen er når både fagligheden lider, og samtlige fagpersoner der arbejder på børnesager, ikke har afstemt kammertonen og benytter alle forskellige "noder" når "musikken spiller i systemet".

Systemet svigter alt for ofte barnet

  1. Enten placeres barnet hos den karakterafvigende forælder af domstolene.
  2. Eller kommunen tvangsanbringer barnet.  

Begge virkelighedsscenarier lever i bedste velgående under narrativet "barnets bedste" - og det tror Hr. og Fru Danmark så på!

Kids Rescue udfordrer gerne i en direkte offentlig samtale følgende medansvarlige:

Hvor er Børns Vilkår, Red Barnet, Børnerådet og øvrige børneorganisationer i denne samtale?

Hvor er advokat samfundet, socialrådgiver foreningen, psykolog foreningen ect.?

Kids Rescue holder samtlige fagpersoner, der enten direkte eller indirekte har indflydelse på disse systemmæssige overgreb ansvarlige!

Når det som siges højt, bliver til virkelighed

Jeg har tidligere beskrevet i to blog om, hvorfor jeg mener, at begrebet HØJKONFLIKT er en misforstået betegnelse.

Jeg leder ofte efter nye udtryk, ord eller begrebet, der er mere beskrivende for det som sker i disse komplekse og meget komplicerede sager.

Jeg kom frem til begrebet PEUDO-KONFLIKT. 

I nedenstående tidligere blogs fremgår, hvorfor vores opmærksomhed i mainstream er kørt helt af sporet.

januar 6, 2020

januar 5, 2020

Vi er i 11-time og klokken slår. 

Snart er det umuligt, at beskytte de sårbar og udsatte børn i Danmark.

EN SERIE AF OPRÅB OM BEGREBER, DER TOLKES OG OPFATTES FORSKELLIGT ALT EFTER HVILKET MYNDIGHEDSSPOR

Jeg tager i denne serie af video opråb temperaturen på børneområdet i Danmark. Det er slemt og temperaturen har været alt for høj længe!

Samtalen er kørt af sporet derude... vi bliver nødt til som et civiliseret land tage ansvar og sikre, at vi får talt om alt det svære og direkte ødelæggende for børn, forældre og familier i Danmark.

DEL GERNE - OG LAD DEN NUANCEREDE SAMTALE BEGYNDE!

01
Dage
:
 
07
Timer
:
 
21
Minutter
:
 
25
Sekunder

You missed out!

02
Dage
:
 
07
Timer
:
 
21
Minutter
:
 
25
Sekunder

You missed out!

03
Dage
:
 
07
Timer
:
 
21
Minutter
:
 
25
Sekunder

You missed out!

04
Dage
:
 
07
Timer
:
 
21
Minutter
:
 
25
Sekunder

You missed out!

05
Dage
:
 
07
Timer
:
 
21
Minutter
:
 
25
Sekunder

You missed out!


Kategori

Tags

Advokaten og den private socialrådgivers rolle og opgave i børnesager, Børnesager og uafstemt kammertone i systemet, Den italesatte vold ofte betragtet 'blot' som en ’højkonflikt’, den sindslidende, Dyssocial personlighedsforstyrrede, Familieretlig narrativ og virkelighedens kontrast, Fejlagtige opfattelser af højkonflikt, Forskellige tolkninger af 'barnets bedste', Højkonflikt er ofte en pseudo-konflikt, Kids Rescue oplever ondskab i familier, Kritisk analyse af tvangsanbringelse, Kritisk vurdering af børneorganisationers indflydelse, Mangel på fokus på børns virkelige behov i retssystemet, misbrugeren, Misforstået højkonflikt i familieretssager, narcissisten, Offentlig samtale om børneorganisationers ansvar, Opmærksomhed og misforståede begreber, Overgreb, Placering af børn hos karakterafvigende forældre, psykisk og fysisk vold, psykisk syge, psykopaten, seksuelle krænkelser, Systematiske overgreb i børnebeskyttelse, Systemets svigt i komplekse sager, Udfordringer i systemets faglighed og koordination


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du efterlades ikke alene med de svære vilkår!

Det kan være hårdt mentalt, at læse og lytte til artikler og videoer på Kids Rescue.

Du må ikke tabe modet. Kan du placerede det svære du oplever i din sag mentalt som et vilkår, hvor du "blot" vælger at navigere klogt, velovervejet og rettidigt, finder du styrken, modet og håbet.

Kids Rescue præsenterer det første initiativ af slagsen, hvor hjælp, støtte og direkte guidning, kan du finde her...

Det er omfattende materiale og opgaven, der er i vente for dig, er hårdt arbejde!

Men du kan godt!

#Skilsmisse, #Samvær, #Bopæl, #Forældremyndighed, #Tvangsanbringelse, #Tvangsbortadoption 

#Familieretshuset, #Familieretten, #kommune, #Forvaltningen, #Børn&UngeUdvalget, #Ankestyrrelsen 

Undervisning & workshop

Find inspiration - du guides hele vejen og ikke alene med det svære!

Opnå styrke, tro, håb og mod i din navigering med myndigheder og instanser

Frygt ikke dit møde med myndigheder, men udvis respekt og prioriter tidlig indsats.

Hvem kan hjælpe dig og dit barn? Hvordan? Du lærer at tage styringen over din "hjælper"; advokaten, socialrådgiveren ect.

>